CIRKULARNA TRANSFORMACIJA

FOKUSNA PODRUČJA

Cirkularna tranzicija je složen process koji zahtijeva integraciju različitih disciplina i tijesnu saradnju između različitih lanaca vrijednosti i relevantnih aktera.

Tokom procesa izrade Mape puta identifikovano je pet područja koja imaju najveće potencijale za cirkularnu tranziciju u Crnoj Gori.

Cirkularni sistem Crne Gore (pojednostavljeno)

Izvor: Deloitte i Circular Change