Prostorno planiranje

Usklađivanjem ciljeva cirkularne ekonomije sa prostornim planiranjem moguće je izgraditi urbanu infrastrukturu i zajednice koje podržavaju održivi razvoj, efikasno korišćenje resursa i smanjenje otpada.

Održivo prostorno planiranje može podsticati dizajn urbanog okruženja koje promoviše cirkularnu ekonomiju, identifikovati potencijalne sinergije između sektora, podržati održivo korišćenje zemljišta i resursa, te promovisati blisku saradnju između relevantnih aktera.

Povezane aktuelnosti

Nema povezanih aktuelnosti