Obnovljiva energija

Cirkularne ekonomija zahtijeva sveobuhvatan pristup efikasnom korišćenju resursa - ne samo korišćenju sirovina, već i izvora energije.

Korišćenje različitih obnovljivih izvora energije, poput sunca, vjetra, biomase, trebalo bi integrisati u cirkularne sisteme vrijednosti i cirkularna rješenja.

Povezane aktuelnosti