Upravljanje otpadom

Upravljanje otpadom ima važnu ulogu u cirkularnoj tranziciji.

Smanjenje otpada na najmanju moguću mjeru, poboljšanje ponovne upotrebe, efikasno sakupljanje otpada, uvođenje programa proširene odgovornosti proizvođača (EPR), poboljšanje ponovne upotrebe i recikliranja, kao i smanjenje odlaganja otpada na deponijama, adekvatna su rješenja za unapređenje resursne efikasnosti. Ovakve prakse bi mogle da ojačaju tržište sekundarnih sirovina u Crnoj Gori i uvedu te resurse u cirkularnu ekonomiju.

Povezane aktuelnosti