Privredna komora Crne Gore je uspostavila HUB cirkularne ekonomije kao jedinstveni punkt za cirkularne inicijative i rješenja. HUB ima za cilj da bude centar znanja i ekspertize za razmjenu naučenih lekcija, pristupa domaćoj i međunarodnoj cirkularnoj praksi i iskustvima, kao i tekućim aktivnostima i događajima koji se tiču cirkularne ekonomije.

Saznaj više

Horizontalna područja

za cirkularnu tranziciju u Crnoj Gori

Mapirani sektori cirkularne tranzicije su međuzavsni prilikom implementacije cirkularnih principa, te je neophodan je sistemski pristup zajedničkim horizontalnim područjima uzimajući u obzir sve njihove specifičnosti za određene sektore ekonomije.

Fokusna područja

U fokusu su pet područja koja imaju najveće potencijale za cirkularnu tranziciju u Crnoj Gori.

Cirkularna ekonomija

1
Proizvodnja bez otpada i uz minimalno zagađenje.
2
Produženje vijeka trajanja proizvoda na cirkularni način, sa naglaskom na cirkularne lance vrijednosti i dizajn.
3
Svođenje na minimum (ili smanjenje) štete po prirodu.
saznaj više

Pokretači
cirkularne transformacije

Saznaj više

Aktuelnosti

pogledaj sve