14.5.2024
/

CROSS-REIS info dan održan na Ekonomskom fakultetu

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore 14. maja održan je “CROSS-REIS INFO DAN”, sa ciljem boljeg upoznavanja stručne i akademske javnosti sa planiranim aktivnostima i očekivanim ishodima CROSS-REIS projekta. CROSS-disciplinary network for research excellence in Regenerative Economy Innovation eco-SystemsCROSS-REIS projekat, finansiran je od strane Evropske unije u okviru programa Horizon Europe 2021-2027, European Excellence Initiative.

Projekat  je  započet 01.01.2024. godine i   trajaće do 31.12.2028.  U tom periodu omogućiće se umrežavanje saradnje visokoobrazovnih i naučno-istraživačkih institucija iz osam zemalja: Srbije, Crne Gore, Albanije, Hrvatske, Slovenije, Španije, Norveške i Italije. Nosilac projekta ispred Univerziteta Crne Gore je Ekonomski fakultet Podgorica, dok je projekat podržan od Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore i EKO FOND-a (Fonda za zaštitu životne sredine).

Predstavnica Privredne komore Crne Gore, Tanja Radusinović, učestvovala je na ovom događaju.

Nakon uvodnog obraćanja dekana, prof. dr Mijata Jocovića, koji je istakao veliko zadovoljstvo što projekat realizuje tim Ekonomskog fakulteta, Univerziteta Crne Gore, uslijedila je prezentacija rukovodioca projekta, prof. dr Ane Lalević-Filipović.

Tom prilikom ukazano je na važnost implementacije CROSS-REIS projekata, a istaknuto je da projekat ima za cilj unapređenje izvrsnosti u nauci i promovisanje saradnje visokoobrazovanih i istraživačkih institucija, kao i stvaranje eko sistema inovativne regenerativne ekonomije, koji će pružiti inovativne predloge za rješavanje problema klimatskih promjena i oskudnosti resursa.

Prof. Lalević-Filipović je navela da CROSS-REIS stremi unapređenju i podsticanju tranzicije društva ka paradigmi regenerativne ekonomije i kreiranju održive budućnosti kroz kolaborativno istraživanje i inovacije u tri savremene oblasti istraživanja: cirkularnu ekonomiju, upravljanje otpadom i urbani biodiverzitet. Pored upoznavanja sa planiranim aktivnostima u prvoj godini trajanja pojekta, ovom prilikom, prof. Lalević-Filipović je naglasila da očekivani ishodi projekta uključuju i pokretanje specijalizovanog naučnog časopisa “Regenerative Economics”, uspostavljanje regionalnog ekonomskog foruma za regenerativnu ekonomiju i kreiranje integrisane baze podataka za praćenje razvoja regenerativne ekonomije na državnom i regionalnom nivou, organizovanje Biznis foruma, konferencija, treninga, radionica, te publikovanje istraživačkih radova.

Prikaz CROSS-REIS projekta predstavljen je od strane Draška Boljevića, direktora EKO FONDA i dr Milana Gazdića, direktora Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore, predstavnika institucija koje su podržale projekat.

U okviru navedenog događaja održan je i okrugli sto pod nazivom „Od linearne do cirkularne ekonomije – Dokle je Crna Gora stigla?“ na kojem su pored Tanje Rdausinović, direktorice Sektora za projekte Komore Crne Gore učešće uzeli: dr Milan Gazdić, direktor Agencije za zaštitu životne sredine, mr Anđela Gajević, direktorica Direktorata za unapređenje konkurentnosti u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Boban Stanić, izvršni direktor kompanije Remid VIS i Ilija Kaluđerović, osnivač inicijative „Zeleni talas”.

Moderator okruglog stola bila je docent dr Milena Lipovina-Božović, koja je  istakla da je Crna Gora, kao zemlja koja teži održivom razvoju i zaštiti svojih prirodnih ljepota, počela da prepoznaje važnost prelaska na cirkularni model, ali da je, uz postojeće politke i inicijative u smjeru recikliranja i smanjenja otpada, potrebno mnogo više napora, posebno u dijelu infrastrukture, unapređenja zakonodavstva i obrazovanja.

Mr Anđela Gajević je istakla da je Ministarstvo ekonomskog razvoja kreator brojnih politika, među kojima je i politika za razvoj cirkularne ekonomije. Ukazala je da postulati cirkularne ekonomije treba da budu uvršteni u krovna strateška dokumenta, kako bi se defininisale aktivnosti koje će doprinijeti podizanju svijesti donosilaca odluka i privrednog sektora u postupku tranzicije sa lineranog na cirkularni model poslovanja.

Istakla je i da se radi o procesu koji zahtijeva povezanost svih ključnih aktera, kako bi se sinergetskim efektom stvorio novi model poslovanja, koji će doprinijeti konkurentnosti privrede Crne Gore.

Dr Milan Gazdić ukazao je na značaj Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore u kreiranju i implementaciji politika koje su ključne za očuvanje prirodnog okruženja, kao i za promociju održivosti kao temeljnog principa poslovanja danas. Naglasio je da postoje i specifični izazovi koji mogu uticati na brži prelazak na cirkularnu ekonomiju, poput upravljanja otpadom i kontrolisanja zagađenja, ali i nedostatka infrastrukture za reciklažu i skladištenje otpada.

Tanja Radusinović je apostrofirala aktivnosti Privredne komore kroz uspostavljanje HUB-a cirkularne ekonomije, kao jedinstvenog punkta za cirkularne inicijative i rješenja. Posebno je istakla kako se kroz ovaj mehanizam pomaže članicama da razumiju i implementiraju prakse cirkularne ekonomije i to kroz razmjenu znanja i ekspertize, pristup domaćoj i međunarodnoj cirkularnoj praksi i iskustvima, te tekućim aktivnostima i događajima koji se tiču cirkularne ekonomije.

Boban Stanić je upoznao prisutne sa inovativnim pristupima u njegovoj kompaniji, te govorio o načinu kako su u poslovanje Remid Vis-a integrisani principi cirkularne ekonomije. Posebno se osvrnuo na implementiciju naizgled neupotrebljivih materijala i proizvoda u proizvodni proces, a kojim su uspjeli da stvore novu dodatnu vrijednost.

Ilija Kaluđerović govorio je o svim do sada realizovanim projektima, te inicijativi “Zeleni talas”, jednom od najznačajnijih ekoloških projekata u Crnoj Gori. Osvrnuo se i na važnost podizanja svijesti i edukaciji šire javnosti, te upoznao prisutne o rezultatima rada većeg broja radionica, na kojima je učešće uzeo značajan broj mladih ljudi zainteresovanih za ovu temu .

Nakon okruglog stola, docent dr Jovan Đurašković najavio je pripremu MICEB 2024 CROSS-REIS konferencije “Green entrepreneurship and innovation”, koja će biti održana 12-13. septembra 2024. godine u Podgorici.

Izvor:
komora.me
No items found.