Sektor proizvodnje

Cirkularna proizvodnja se fokusira na smanjenje otpada na najmanju moguću mjeru dizajniranjem proizvoda koji su optimizovani za cikluse ponovne upotrebe u završnoj ili komponentnoj fazi, koje je lako reciklirati, popravljati i/ili obnavljati.

Cirkularni proizvođači koriste obnovljive izvore energije i optimizuju korišćenje energije koliko god je to moguće, kako bi podržali otpornost sistema i smanjili zavisnost od resursa. Ovi proizvođači primjenjuju sistemsko razmišljanje, uzimajući u obzir svoje okruženje, društveni kontekst i infrastrukturu. U ovom procesu, digitalizacija proizvodnje igra značajnu ulogu, dok je implementacija održivih proizvodnih procesa ključna za ostvarivanje cirkularnosti u industriji i proizvodnji.

Industrijska simbioza je koncept koji promoviše saradnju između industrija radi ostvarivanja održivih i efikasnih rezultata. U okviru industrijske simbioze, jedan industrijski entitet može iskoristiti nusproizvode, otpadne materijale ili resurse drugog entiteta kao sirovine ili inpute za svoje procese, čime se postiže smanjenje otpada i optimalno korišćenje resursa. Ova vrsta međusobne saradnje može dovesti do sinergijskih efekata, smanjenja troškova, povećanja efikasnosti i smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu. Industrijska simbioza se zasniva na principima održivosti, ekonomičnosti i društvene odgovornosti, te predstavlja važan pristup u ostvarivanju cirkularne ekonomije i smanjenju ekološkog otiska industrije.

Povezane aktuelnosti

Ostala fokusna područja