Šumski sistemi

Cirkularni šumski sistem zasniva se na održivom upravljanju šumama u cilju obezbjeđivanja održivosti, kvaliteta i otpornosti lanaca vrijednosti.

Sistem prepoznaje važnost kaskadnog pristupa biomasi i valorizuje sekundarne resurse kao što su ostaci biomase i otpad. Ti se resursi koriste kao sirovine za proizvodnju obnovljive energije, recikliranih materijala, hemikalija i bioloških materijala, koji mogu doprinijeti zatvaranju petlji bioloških resursa.

Povezane aktuelnosti

Ostala fokusna područja