Sektor turizma

Cirkularni turizam se temelji na principima održivosti, smanjenju negativnih uticaja na životnu sredinu i maksimalnom iskorišćenju resursa.

Umjesto da se fokusira samo na ekonomski aspekt putovanja, teži stvaranju ravnoteže između ekonomskih, socijalnih i ekoloških faktora fokusriajući se na smanjenje otpada i emisija, upravljanje resursima, promovisanje lokalne ekonomije i kulture, podršku lokalnim zajednicama i očuvanje prirodnog okruženja. Cirkularni turizam takođe podstiče razvoj održivih infrastruktura i lokalna proizvodnja hrane, te promoviše ponovnu upotrebu, recikliranje i smanjenje upotrebe matetrijala kako bi se minimizirao negativni uticaj na prirodne resurse. Kao sektor koji je tijesno povezan sa drugim sektorima, poput transporta, građevine i poljoprivrede, cirkularni turistički sektor djeluje kao podrška tranziciji sprovođenjem cirkularnih nabavki i promocijom cirkularne potrošnje.

Povezane aktuelnosti

Ostala fokusna područja